Tillberga förskola

Tillberga förskola – senaste nytt

Tillberga Förskola med den ljusa och fräscha innemiljön tillsammans med den härliga utemiljön skapar möjlighet till lek, aktiviteter och upplevelser för alla sinnen! Allt från odling, vattenlek, cykelvägar, sandlådor, rutschkanor, grillkåta och gungdjur utomhus till musikateljé, skapandeateljé, teknikateljé och åldersanpassade lokaler inomhus.

På Tillberga Förskola arbetar vi åldersindelat för att på bästa sätt kunna erbjuda en verksamhet som är anpassad till barnens ålder och utveckling. Vi kan på så sätt tillgodose varje enskilt barns behov av stöd och stimulans.

Vårt pedagogiska arbete utgår ifrån en helhetssyn på barns utveckling och lärande, där trygghet, omsorg och fostran är avgörande för barnens utveckling. Vårt förhållningssätt utgår ifrån vår gemensamma värdegrund, ett gemensamt tänkande om hur vi ser på barnen och deras lärande samt hur vi förhåller oss till vår miljö och vårt material. Utifrån vår verksamhetsidé har vi valt att låta oss inspireras av Reggio Emilias förhållningssätt, filosofi och människosyn. 

Vi erbjuder verksamheter och miljöer, både inne och ute, som utgår ifrån barnens behov och intressen, är lustfyllda och spännande, erbjuder barnen att vara självständiga och, på många olika sätt, utvecklas i samspel med andra barn och vuxna i förskolan. Lek, nyfikenhet, utforskande och lust att lära utgör grunden för vår pedagogiska verksamhet.

Ateljéer

Teknikateljén Molekylen erbjuder både digitala och analoga verktyg. Byggande, skapande, experimenterande och digitalt utforskande leder till kreativt lärande.

I skapandeateljén Paletten finner barnen många olika färger och former och genom den inbjudande och spännande miljön kan barnen skapa och uttrycka sin fantasi både i projekt och fria aktiviteter.

I musikateljén G-klaven kan barnen spela olika instrument och använda den öppna ytan för rörelse och dans. Med sång och musik kan man utveckla många
olika färdigheter.

Temaprojekt

Våra projekt utgår alltid från barnen och deras intressen. Vi lägger fokus på processen och utvecklingen.

Under läsåret bestäms ett gemensamt ämne för hela förskolan för att sedan utvecklas till olika projekt utifrån olika barngrupper, behov och intressen. Alla pedagoger träffas under projektens gång där de delar med sig av kompetenser, inspireras och reflekterar tillsammans.

Några av våra projekt som har genomförts är:
– Läslyftet
– Hållbarhetslyftet

Utemiljö

Vi har en stor och inbjudande utemiljö. Utomhus möts barnen tillsammans från olika avdelningar. De minsta barnen har en egen uteplats med stimulerande innehåll.
Det material och leksaker som finns tillgängligt bjuder in till rörelse och gemensamma lekar. På baksidan finns plats för spring och lek i en spännande naturmiljö som väcker lust och fantasi. Där har vi även vårt växthus, planteringslådor och vattenbana som används flitigt.

Åldersindelade avdelningar

På vår förskola finns det tio olika avdelningar, med barn i åldrarna 1-5 år. Vi arbetar åldersindelat för att verksamheten och miljöer ska kunna anpassas till varje barns ålder och utveckling. Avdelningarna samarbetar vilket även innebär utbyte mellan olika åldrar. Vi har god personaltäthet och för att skapa trygghet och goda relationer med hemmet följer samma pedagoger med barnen under hela förskoletiden.

Omdömen

“Vi är jättenöjda med TGS förskola! Vår son började där som ettåring och är nu inne på sitt andra år på förskolan. Lillebror kommer också att börja där när det blir dags.
Pedagogerna har en tydlig ordning och struktur på verksamheten. Vi får ett veckobrev som beskriver vad de gjort under veckan med både text och bilder. Vi får även en planering för kommande vecka med en matsedel, där maten lagas i eget kök på Rallarrosen.
Verksamhetsplaneringen är blandad med både pyssel, dramatiserade sagostunder, musik och rörelse. De har gjort flera utflykter i närområdet, även med våra småttingar. Någon gång har de varit i stora sporthallen med barnen. På baksidan är det mycket skugga och där finns det en vattenlek som används när det är varmt ute. Lokalerna är relativt nybyggda och de har musik-, teknik och rörelserum som de olika avdelningarna får boka in sig på. De har också tillgång till sporthall, badhus och bibliotek. Pedagogerna följer barnen tills de går vidare till förskoleklass 🙂
Vi kan bara prata gott om TGS för-skola och den fantastiska personal som vår son har haft; öppna, lyhörda, strukturerade med ett stort engagemang och glädje i arbetet ”

– Emil och Nathalie

Hitta hit och kontaktuppgifter

AdressKvistbergavägen 19
722 33 Västerås

Kontakt

RektorLisa Brandberg
E-postlisa.brandberg@tillbergags.nu
Telefon021-81 65 02

Visning

Vår rektor visar gärna våra lokaler och berättar mer om vår förskola och vår pedagogik – se kontaktuppgifter ovan för att boka en tid när det passar dig och ditt barn.

Dokument

Ansökan om plats – sker via Västerås stads e-tjänst

Regler för förskola

Försäkring och skadeanmälan

Föräldrarådet

Kontaktuppgifter till våra avdelningar

Månen, 1-2 år
021-816547, 073-0249242
barngrupp10@tillbergags.nu

Solen, 1-2år
021-816546, 073-0248454
barngrupp9@tillbergags.nu

Satelliten, 2-3 år
021-816548, 073-0264040
barngrupp1@tillbergags.nu

Stjärnan, 2-3 år
Tel: 021-816549, 073-0266537
barngrupp2@tillbergags.nu

Planeten, 3-4 år
021-816541, 073-0632743
barngrupp4@tillbergags.nu

Kometen, 3-4 år
021-816540, 073-0632680
barngrupp3@tillbergags.nu

Meteoren, 4-5 år
021-816543, 073-0284461
barngrupp6@tillbergags.nu

Asteroiden, 4-5 år
021-816542, 073-0632847
barngrupp5@tillbergags.nu

Galaxen, 5-6 år
021-816545, 073-0247482
barngrupp8@tillbergags.nu

Vintergatan, 5-6 år
021-816544, 073-0246871
barngrupp7@tillbergags.nu