Parker och lekplatser

Tillbergas lekplatser, parker och grönytor tas om hand av Tillberga Grannskap. Det gäller också Tillbergas motionsspår och två utegym.