Visste du att det idag är Internationella Frivilligdagen?

0comments 0.745 mins read
Visste du att det idag är Internationella Frivilligdagen?

Mycket av det som Tillberga har att erbjuda är beroende av frivilligas insatser. Den 5 december varje år, sedan FN instiftade dagen 1985, hyllas frivilligas bidrag till samhället runt om i världen. I Sverige finns det över 250 000 ideella föreningar som i mångt och mycket är beroende av frivilligt arbete för sin verksamhet. Det gäller även i Tillberga.

Idrottsföreningarna har ledare och andra som stöttar, Väntjänsten hjälper äldre med att följa med på besök, handla eller bara vara en stunds sällskap, Hembygdsföreningen bevarar den lokala kulturhistorian och i Grannskapsråden samlas Tillbergabor kring specifika intresseområden. Tillsammans blir Tillberga starkare, roligare och bättre rustat för framtiden med ideella krafter.

Bilden kommer från Volontärbyråns årliga barometer över frivilliga insatser i Sverige. Här kan du läsa mer: https://www.volontarbyran.org/volontarbarometern