Anmälan till simskolan öppen

0comments 1.155 mins read
Anmälan till simskolan öppen

Anmälan sker under vecka 12, första anmälningsdag 2024-03-18 och sista anmälningsdag är 2024-03-24.
Vid fler än tillgängliga platser kommer lottning att ske. De som redan har påbörjat simskolan hos oss kommer att prioriteras.

Erbjudande om plats kommer att informeras senast i slutet av vecka 13 via mail som uppges i anmälan.
Därefter sker betalning för kursen för att bekräfta platsen. Uteblir betalning går platsen till nästa i kö.
Betalning sker på Tillbergabadet senast vecka 14. Vi kan ej erbjuda pengarna tillbaka vid påbörjad kurs om barnet skulle bli sjuk eller frånvarande av annan anledning.

Varje kurs pågår i 10-tillfällen. Start vecka 15. Om simläraren blir sjuk vid något av tillfällena fortsätter kursen ytterligare en vecka.

På hemsidan ser ni förkunskapskrav och mål för varje steg. Om du är osäker mellan två steg rekommenderar vi alltid att ta det lättare steget. Det är bättre att gå ut för enkelt och bygga bra grunder än att hamna i en grupp där momenten är för svåra så barnet bli hämmat och rädd. Simskolan är för barn mellan 5-10 år

Här anmäler du till simskolan

Vi frågor kontakta Tillbergabadet här.