Föreläsning med Familjecentrum

0comments 0.22 mins read
Föreläsning med Familjecentrum

Familjecentrum informerar om sin verksamhet och lyfter olika dilemman i föräldraskapet så som gränssättning och skärmtid.

Arrangeras av Tillberga öppna förskola och förskola

Plats: Bergstrandssalen, Medborgarhuset i
Tillberga
Tid: 18/4 kl. 18.00

Föräldrarådet bjuder på fika. Välkomna!