Tillberga läser

0comments 4.205 mins read
Tillberga läser Bokstäver gör vi oss bekanta med i alla åldrar

Arbete med böcker på Tillberga Förskola

Böcker och högläsning är ett levande arbete hos oss på Tillberga Förskola. Nu när hela Tillberga lägger fokus på just läsning väljer vi att uppmärksamma vårt arbete ännu mer. Alla våra 10 avdelningar jobbar med det på olika sätt anpassat utifrån barnens ålder och gruppens intressen.

Vårt bibliotek är ju ett självklart besöksmål när man vill ha böcker. Barnen vill gärna gå dit och vara med och bestämma vilka böcker som ska få följa med till förskolan. Där kan man verkligen fånga upp deras intressen, göra de delaktiga och få en bra start i att använda böcker i vår undervisning på förskolan.

”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter”

— Läroplanen för förskolan, 2018
Så uppskattat att själv få välja böcker man tycker om!

Vi läser våra böcker högt för barnen både spontant och i den planerade undervisningen i både små och stora grupper som till exempel samling. Barnen vill gärna läsa samma bok flera gånger. Många memorerar handlingen och vet precis vad som ska hända. De har sina favoritmoment i boken som pedagogen gärna får läsa på samma sätt som alltid. Många avdelningar har också speciella boklådor med barnens favoritböcker som de läser tillsammans. På de äldre avdelningarna har olika faktaböcker blivit väldigt populära, barnen är nyfikna på saker och vill lära sig mer. Det är väldigt roligt när barnen sitter och själva läser för varandra då de antingen kommer ihåg handlingen och kan återberätta utifrån bilder eller som de allra äldsta har knäckt läskoden och vill öva på sitt läsande. Dessa böcker läser de tillsammans med en pedagog men också tillsammans med varandra. Mycket spännande man kan lära sig!

”Jag vill läsa de där böckerna man lär sig av!”

— barn, 4 år

För att förstärka bokinnehållet och erbjuda variation i undervisningen jobbar alla olika avdelningar med olika former av visualisering av handlingen. Vissa väljer att spela teater och vissa förstärker med bilder och figurer.

Böcker fyller också en viktig funktion i vår miljö. Vissa avdelningar har valt att introducera böcker utspridda på olika ställen i miljön där innehållet passar den miljön boken ställs i. Barnen tycker att det är roligt att hitta böckerna utspridda på olika ställen men det är var lite ovant för vissa precis i början. Ett barn hade samlat alla böcker som stod på ”fel” ställe och gick fram till pedagogen undrandes:

”Titta vad jag hittade i byggrummet. De ska väl inte vara där?”

— barn, 6 år

Syftet med att sprida ut böckerna är att locka till läslust och skapa intresse för läsning genom lek. Vi vill att böcker och läsning ska vara i stort fokus i vår verksamhet. Även i utemiljön erbjuder vi bokläsning i till exempel kåtan.

Detta arbete vill vi också inkludera vårdnadshavare i. Vissa avdelningar har börjat med boklådor i hallen där barnen och vårdnadshavare får låna med böcker hem. Det är väldigt uppskattat och barnen ser fram emot att låna med en bok och läsa. Ofta påminner barnen vid hämtning om att ta med en ny bok hem.

”Mamma vi måste låna med en bok idag!”

— barn, 4 år

Det är viktigt för oss att visa vikten av läsning och därför jobbar vi aktivt med det. Högläsning främjar barnens fantasiförmåga, språkutveckling såsom talförmåga och breddar ordförrådet men även förmågan att kunna uttrycka sina tankar och förstå sin omvärld. Ja, bara fördelar, så kom ihåg att läsa mycket med era barn! ☺️