Grävarbete vid Medborgarhuset

0comments 0.38 mins read
Grävarbete vid Medborgarhuset

Det har upptäckts en mindre vattenläcka vid Medborgarhuset där fjärrvärmerören ansluter till byggnaden. Mälarenergi åtgärdar skadan under några veckor och kommer att gräva vid sidan av entrén.

Både trapp och ramp kommer att gå att använda under arbetets gång. Var försiktiga när ni rör er runt arbetsfordon och lyssna på instruktioner från personalen som arbetar med grävarbetet.