Tillberga Grannskap på mässa om civilsamhällets möjligheter

0comments 0.86 mins read
Tillberga Grannskap på mässa om civilsamhällets möjligheter T.v. Arrangörerna för denna kväll var Sofia Österberg och Anders Westin från Västmanlands Länsbildningsförbund, som driver LÖK:en. T.h. Susanne Aspling-Björkstén, Annika Kumlin och Hannes Lyckholm från Tillberga Grannskap.

Under gårdagen deltog Hannes Lyckholm, Susanne Aspling Björkstén och Annika Kumlin från Tillberga Grannskap på en mässa i Socialtjänstens Hus kring civilsamhällets möjligheter. Mässan arrangerade av forumet Lokal Överenskommelse (LÖK), som går ut på att kommunen och civilsamhället ska hitta sätt att arbeta tillsammans för att främja lokalsamhället.

Det var en stor uppslutning, drygt 130 personer, av representanter från föreningar, medarbetare i kommunen, samt från politiken. Det var runt 30 aktörer från civilsamhället som visade upp sin verksamhet, vilket Tillberga Grannskap självklart tog chansen att också göra.

– Det var en riktigt intressant kväll. Vi knöt många värdefulla kontakter och förhoppningen är att vi ska hitta samarbeten som hjälper till i vår utveckling av både Tillberga Grannskaps verksamheter och Tillberga i stort, säger Annika Kumlin, grannskapsutvecklare.

Vicki Skure-Eriksson tillsammans med Peter Boudin på Individ- och familjeförvaltningen hälsade välkomna.